Tandartsennooddienst

De tandartsennoodddienst wordt ingevuld door de tandarts die op dat moment dienst heeft. Dit betreft diensten buiten de reguliere openingstijden, in de nacht en in het weekend. U belt hiervoor: 0900-1515, waar u verder wordt geïnformeerd over bij wie u op dat moment terecht kunt voor een consult.
De nachtdienst geldt dagelijks van 17.30 tot 08.00 de volgende ochtend.
De weekenddienst gaat vrijdag middag om 17.30 uur in en duurt tot maandag ochtend 08:00 uur.
Deze consulten worden niet per sé bij uw eigen tandarts uitgevoerd.

U dient er rekening mee te houden dat u bij een weekendconsult de tandarts contant of per pin moet afrekenen.