Home

Nieuws

Voorjaar 2017

Uitbreiding praktijk en team

Tandartsenpraktijk Gildenwijk groeit. Dat is een goed teken, maar door de groei lopen we tegen wat uitdagingen aan. Zoals een aantal van u reeds heeft aangegeven zijn sommige wachttijden erg lang. Door de komst van tandarts Jan Winters en mondhygiëniste Sonja van den Berg hopen we u beter van dienst te kunnen zijn en derhalve de wachttijden ook enigszins te kunnen verkorten.

Inmiddels zijn alle aanwezige behandelkamers ingericht met een behandelstoel en is er ruimte gecreëerd voor nieuwe medewerkers.

Tijden veranderen en technieken dus ook. In de zomer van 2015 hebben wij u bericht over de mondscanner die de conventionele afdruk zoveel als mogelijk zal vervangen. Inmiddels beschikken wij ook over een computergestuurd verdovings apparaat (Calaject). Een groot voordeel van deze manier van verdoven voor de patiënt is het feit dat men heel weinig van de verdoving zal voelen.

 

Voorjaar 2016

Afspraak afzeggen
Mocht u verhinderd zijn voor uw afspraak horen wij dit graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 werkdagen voor de geplande afspraak. Mocht het niet lukken om de afspraak uiterlijk 2 werkdagen van te voren af te zeggen, dan kunnen de kosten in rekening worden gebracht.
Bent u verhinderd vanwege ziekte, dan vragen we u dit in ieder geval voor 09:00 uur ’s ochtends te melden, zo nodig via onze spoedlijn.

Tarieven
Wanneer u een afspraak bent vergeten of te laat heeft afgezegd, dan zullen wij dit de eerste keer meestal niet in rekening brengen.
Als afspraken meerdere keren niet nagekomen worden, dan zal de verloren tijd in rekening worden gebracht volgens onderstaand schema:
• 1e keer niet nagekomen afspraak: u wordt gewezen op dit protocol en er zal overleg plaatsvinden met de tandarts.
• 2e keer niet nagekomen afspraak: € 20,- per 10 minuten geplande behandeltijd.
• 3e keer niet nagekomen afspraak : de totale behandeltijd wordt in rekening gebracht.
De tandarts zal u laten uitschrijven bij het structureel niet nakomen van afspraken of bij wanbetaling

 

Zomer 2015

De tandheelkunde staat niet stil en inmiddels kunnen we in de praktijk gebruik maken van een mondscanner(Trios), die op termijn de “ouderwetse” afdrukken zoveel mogelijk zal gaan vervangen. Doormiddel van een heleboel foto’s die heel snel worden gemaakt wordt er door de computer een 3D-beeld vervaardigd. Naar aanleiding van het 3D model, welke digitaal wordt verzonden, kan de tandtechnieker bijvoorbeeld een kroon of brug maken. De scanner heeft veel potentie en we hopen in toekomst steeds meer gebruik te kunnen maken van de mondscanner.

Tandartsenpraktijk Gildenwijk is ook een erkend leerbedrijf. In het kader hiervan hebben een stagiaire uit het derde jaar van de tandartsassistente opleiding. Zij zal in de loop van haar stage diverse opdrachten uitvoeren. Haar naam is Daphne.

Nasrin, tot voor kort tandartsassistente, heeft haar diploma voor preventie assistente inmiddels behaald en zal dus ook zelfstandig patiënten gaan behandelen.

Zoals een aantal patiënten reeds weet heeft tandarts Pieter Willem Krijnen op 25 mei een dochter gekregen: Sophie.

 

Oktober 2014

JUBILEA                                                                                                                    

De site is nog niet zo lang in de lucht, maar Tandartsenpraktijk Gildenwijk des te langer, de praktijk bestaat dit najaar 25 jaar!

Inmiddels hebben we een weekend achter de rug waarin we als Tandartsenpraktijk Gildenwijk hebben gevierd dat tandartsen Pauline Sterenborg en Rob Bielschowsky in 1989 de praktijk gestart zijn. Het was een volledig verzorgd weekend waar we als team enorm van hebben genoten. Één van de activiteiten dat weekend was mergelcarving. Als teambuildingsopdracht hebben we met zijn allen aan één stuk gewerkt dat binnenkort te zien zal zijn in de praktijk.

In ons team van assistentes hebben we eerder dit jaar ook twee jubilea gevierd, Marja Verhoef en Ellen Ansems zijn beiden inmiddels meer dan 12,5 jaar in dienst van de praktijk en daar zijn we enorm trots op en blij mee.

UITBREIDING TEAM                                                                                                   

Ook qua team staan we niet stil! Ons team is uitgebreid met een mondhygiëniste: Carola van Pelt. Carola stelt zichzelf voor: “Ik ben 43 jaar en woon met mijn man en 4 dochters in Giessenburg. In 1992 heb ik mijn opleiding tot mondhygiëniste afgerond aan het HBO in Utrecht. Ik werk inmiddels ruim 22 jaar met veel plezier als mondhygiëniste. Ik vind het fijn dat ik deel uit mag gaan maken van Tandartsenpraktijk Gildenwijk, waar de mond in al zijn facetten belangrijk is en ik het team met mijn specialisme mag komen versterken.”

Tevens wordt ons team tijdelijk versterkt met Erik van den Wijngaarden. Erik is bezig met afstuderen aan de RuG(Rijksuniversiteit Groningen) als tandarts en loopt bij ons een afstudeerstage, waarbij hij, onder supervisie van de tandartsen, zelfstandig patiënten behandelt. Erik zal hoofdzakelijk vullingen gaan leggen en oude vullingen vervangen.

 

Juni 2014

  • Preventie assistente Serena van Cleef is verhuisd en heeft onze praktijk helaas verlaten. Als vervanger is Nasrin Nadjari, met ingang van 1 juni, bij ons werkzaam als assistente. Voor de meesten is Nasrin een nieuw gezicht, maar voor tandarts-implantoloog Pieter Willem Krijnen is zij een "oude" bekende. Pieter Willem en Nasrin hebben in het verleden al samengewerkt in een tandartsenpraktijk in Laren.
  • Sinds deze maand bestaat de mogelijkheid om in te loggen op onze gasten-WiFi. De toegangscode hangt in de wachtkamer en in het halletje.
  • Gedurende de vakantieperiode zal de praktijk NIET gesloten zijn. Wel is er sprake van een enigszins beperkte bezetting/aanwezigheid:
    • Week 31, 32 en 33 is tandarts Pieter Willem Krijnen aanwezig gedurende 4 dagen per week.
    • Week 34 en 35 zijn tandartsen Rob Bielschowsky en Pauline Sterenborg aanwezig gedurende 4,5 dagen per week.

 

Maart 2014

1+1=3 bij TP Gildenwijk

Per 1 juni 2013 werd 1 goed uitgeruste en moderne tandartspraktijk uitgebreid met 1 extra tandarts en dus staan er vanaf dat moment 3 uitstekende tandartsen voor u klaar met ieder gespecialiseerde kennis, vakmanschap en goede zorg binnen dezelfde praktijk!

In 2010 is tandarts Pieter Willem Krijnen in Tandartsenpraktijk Gildenwijk enige tijd als waarnemer werkzaam geweest. Menigeen heeft hem toen al ontmoet. Na deze periode hebben we intensief contact gehouden, nieuwsgierig naar elkaars opleidingen en ontwikkelingen op ieders vakgebied. Pieter Willem Krijnen heeft zich, na zijn studie tandheelkunde aan de Rijks Universiteit Groningen, een aantal jaren gespecialiseerd in microscopische tandheelkunde en is inmiddels tandarts-implantoloog, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Hij is nu terug, na zijn specialisme te hebben afgerond, en als volwaardig lid van het tandartsenteam toegetreden tot onze maatschap en mede praktijkeigenaar geworden. Na 24 jaar Bielschowsky-Sterenborg vormen wij nu een 3-manschap met Pieter Willem Krijnen, waarmee naast de differentiaties esthetische tandheelkunde, gerodontologie en kindertandheelkunde ook de microscopische tandheelkunde en implantologie als ‘tak van sport’ goed vertegenwoordigd zijn.

Implantologische handelingen kunnen hierdoor binnen de muren van de praktijk worden uitgevoerd. U bent als patiënt voortdurend in dezelfde goede handen en het gehele proces wordt door de naadloos aansluitende zorg binnen de praktijk goed in de gaten gehouden. Voor u wel zo prettig.

met vriendelijke groet,

Rob Bielschowsky
Pauline Sterenborg